Det är viktigt att vi tar hand om hela vår kropp. Det är den enda vi har och för varje år som går så kan det ha hänt mycket med oss. Ju äldre vi blir desto mer saker kan upptäckas som kanske inte var tidigare. Ålderskrämpor brukar det talas om och det är inte så att våra kroppar helt plötsligt lägger av utan successivt kan den förändras. Hörsel och syn kan vara två saker som man tidigt börjar upptäcka blir sämre.

Försämrad hörsel

Det kan se olika ut för oss alla och om man har haft ett yrke där ljudvolymen ständigt varit hög så kan detta inneburit en försämring av din hörsel. Om du upplever att du hör sämre än vad du gjort tidigare så se till så att du utföra någon form av test för din hörsel. På så sätt kan man säkerställa vilka problem som finns och man kan åtgärda detta genom bra hjälpmedel som hörapparat.

Försämrad syn

Även synen kan försämras med åldern. Se till att regelbundet kontrollera din syn hos en optiker så du får koll på hur det står till. När vi blir äldre så får vår ögonlins svårare att ställa in skärpan. Det är inte alls ovanligt att detta brukar ske vid medelåldern. När armarna inte räcker till för att läsa en bok eller någon tidning så kan det vara dags att göra något åt saken och skaffa sig glasögon.