Något som vi människor önskar vi kunde är att se in i framtiden. Det skulle underlätta de flesta av våra val som vi ständigt behöver göra. Vissa kanske vill leva i ovisshet och lösa det som uppstår allt eftersom. Alla är vi olika och har olika önskemål om hur vi vill leva våra liv.

Det vore en dröm att få svar på de frågor man har om framtiden. Det skulle kunna underlätta de beslut som man ska ta. Det kan ha med kärlek att göra eller andra stora beslut som man ska fatta som människa. Om man inget vet så blir livet som ett lotteri och man får nöja sig med kanske lite sämre vinster i livet. Visst kan vi styra mycket över vårt eget öde och välja bättre och sämre vägar framåt. Vi är ju personligt ansvariga hur våra liv kommer att bli.

Man är ju sin egen lyckas smed som det så fint heter. Det är inte alltid lätt att skapa sin egen lycka. Det kan kräva en hel del arbete för att man ska känna sig tillfreds med sig själv och andra. För att kunna hjälpa andra så måste man först hjälpa sig själv. Detta för att orka med allt som man vill. Mår man bra som människa så är det betydligt enklare att hjälpa andra. Det kanske är en utopi att alla kommer en dag att vara lyckliga och att det är fred på jorden. Men det är en fint mål att ha i livet.